Outplacement

OUTPLACEMENT – PERSPEKTÍVNA BUDÚCNOSŤ ORGANIZÁCIE

Starostlivosť o zamestnancov v každej etape životného cyklu zamestnanca – teda aj pri prepúšťaní, by mala byť v popredí personálneho manažmentu. Moderné spoločnosti sú sociálne zodpovedné v rôznych oblastiach. Spôsob, ako firmy pristupujú ku nadbytočným zamestnancom a k samotnému prepúšťaniu má vplyv nato, ako zamestnanci chápu svoju zodpovednosť za stratu zamestnania a dôvody nezamestnanosti. Outplacement môže preto pozitívne ovplyvniť odozvu nadbytočných zamestnancov na zmenu.

Navyše, udržateľný personálny manažment s využitím outplacement služieb, poskytuje zamestnancom určitú mieru bezpečnosti. Povzbudzuje zamestnancov k podávaniu lepšieho výkonu v práci a zvýši ich ochotu podstúpiť pri práci rozumnú mieru rizika.

Outplacement môžeme definovať ako službu, ktorá pomáha odchádzajúcim zamestnancom buď získať novú prácu alebo prejsť k novému smerovaniu kariéry. Účelom outplacement služieb je zmierniť negatívny dopad prerušenia kariéry a zabezpečiť systematické vyhľadávanie novej práce. Outplacement vedie k vyššiemu počtu potenciálnych ponúk práce, k skráteniu trvania nezamestnanosti a v konečnom dôsledku k úspešnému ovplyvneniu kariérnej zmeny.

Outplacement programy sú veľmi dôležité nielen pre prepustených zamestnancov ale aj pre tých zostávajúcich rovnako ako pre celú organizáciu.

Prepustení zamestnanci – benefity:

  • Lepšie šance pre opätovné zamestnanie v porovnaní s tými, ktorí nemali žiadnu alebo len minimálnu podporu
  • Udržanie kladného vzťahu k bývalému zamestnávateľovi

Zostávajúci zamestnanci a organizácia – benefity:

  • Stabilizácia atmosféry v spoločnosti – outplacement minimalizuje potenciálne narušenie chodu spoločnosti a zhoršenie morálky v dôsledku prepúšťania. To môže viesť k zníženiu fluktuácie zamestnancov.
  • Budovanie reputácie sociálne udržateľnej spoločnosti
  • Prepustení zamestnanci sa môžu stať v budúcnosti zákazníkmi spoločnosti, keďže sú si vedomí kvality produktov alebo služieb

Všetky vyššie spomenuté benefity outplacement služieb prispievajú k Perspektívnej Budúcnosti Organizácie.

Napriek všetkým benefitom je outplacement na Slovensku stále nedostatočne využívaný. Outplacement služby poskytuje svojím zamestnancom menej ako 12% spoločností. Táto situácia je v ostrom kontraste so situáciou v Spojených Štátoch Amerických, kde outplacement poskytuje až 70% spoločností.

VNÍMANIE POUŽITEĽNOSTI PROGRAMOV OUTPLACEMENT-u NA SLOVENSKU

Výskum uskutočnený medzi zamestnancami firiem v Slovenskej Republike potvrdil, že outplacement programy sú spoločnosťami na Slovensku nedostatočne využívané a len menej ako 30% prepustených zamestnancov malo poskytnuté outplacement programy. Autori výskumu bezpochyby odporúčajú manažmentom spoločností zvýšiť starostlivosť o svojich zamestnancov a preukázať vyššiu mieru zodpovednosti prostredníctvom poskytovania podpory, konzultácie a asistencie v outplacement programoch.

Výskum tiež ukázal, že:

  • Väčšina zamestnancov spoločností má záujem benefitovať z outplacement programov.
  • Zamestnanci spoločností silno vnímajú potenciálnu použiteľnosť outplacement programov. Vnímaná použiteľnosť outplacement služieb potvrdzuje ich užitočnosť v rámci udržateľného personálneho manažmentu.
  • Zamestnanci, ktorí už v minulosti čelili prepusteniu, majú väčší záujem o outplacement programy.
  • Prepúšťanie je vždy veľmi citlivá a nepríjemná záležitosť a väčšinou nepohodlná a frustrujúca pre všetkých zainteresovaných, samotných prepustených zamestnancov, ich kolegov, ale aj ich nadriadených.

Toto potvrdzuje užitočnosť outplacement služieb a poukazuje na urgentnú potrebu ich implementácie.

Upravené z:
Gyurák Babeľová, Z.; Stareček, A.; Cagáňová, D.; Fero, M.; Čambál, M. Perceived Serviceability of Outplacement Programs as a Part of Sustainable Human Resource Management. Sustainability 2019, 11, 4748.
https://doi.org/10.3390/su11174748

PREČO LIFEWORK

Outplacement vysokej kvality

Podstatou nášho prístupu je aktívna podpora klienta počas celého procesu hľadania práce. Berieme zodpovednosť za maximálne využitie dostupných outplacement nástrojov.

Reverzný Headhunting

Zameriavame sa na Reverzný Headhunting ako najrýchlejší spôsob nájdenia skrytých príležitostí na trhu práce

Predvídateľný a jasný outplacement servis

Od začiatku presne viete, čo je v službe zahnuté, aké je časové rozpätie každej časti služby a k tomu zodpovedajúce náklady.