Privátni klienti

Ste v centre nášho záujmu

Účelom outplacement služieb je zmierniť negatívny dopad prerušenia kariéry a zabezpečiť systematické vyhľadávanie novej práce. Outplacement vedie k vyššiemu počtu potenciálnych ponúk práce, k skráteniu trvania nezamestnanosti a v konečnom dôsledku k úspešnému ovplyvneniu kariérnej zmeny.

Outplacement poskytuje prepusteným zamestnancom lepšie šance pre opätovné zamestnanie v porovnaní s tými, ktorí nemali žiadnu alebo len minimálnu podporu. 

Je to možné preto, lebo využitím outplacement programu si:

  • Nastavíte vaše ciele a ujasníte vyhliadky pre váš potenciálny kariérny rozvoj
  • Zlepšíte váš positioning na trhu
  • Zvýšite pôsobivosť vašej sebaprezentácie na pohovore a na sociálnych sieťach
  • Znásobíte výsledky vyhľadávania – počet pohovorov a pracovných ponúk
  • Získate komplexný prehľad na trhu pracovných príležitostí
  • Rozšírite svoje odporúčania prostredníctvom kontaktov
  • Skrátite čas vyhľadávania a implementácie kariérnej zmeny na polovicu

Prečo outplacement s Lifework?

Ľudia sú obyčajne dobrí v hľadaní práce na povrchu, ale nie na skrytom trhu práce. Avšak viac ako 60% pracovných ponúk tvorí skrytý trh práce. Vyhľadávanie na tomto trhu vlastnými silami je obmedzené nedostatkom zručností v networking-u, relevantných kontaktov alebo voľného času. V niektorých prípadoch aj úroveň pozície vyžaduje špeciálny proaktívny a diskrétny prístup.
My v Lifework používame na vyhľadávanie skrytých pozícií Reverzný Headhunting., Jedná sa o jedinečný spôsob, ktorý nám umožňuje vyhľadávať príležitosti na skrytom trhu práce. Vieme sa tak dostať k reálnym príležitostiam na trhu, o ktorých by sme sa bez použitia reverzného headhunting-u nedozvedeli. Podľa našich skúseností s metódou Reverzného Headhunting-u skrátime čas do obsadenia klienta na polovicu.

Reverzný Headhunting je jedným z najdôležitejších elementov našich outplacement služieb vysokej kvality. Podstatou nášho prístupu je aktívna podpora klienta počas celého procesu hľadania práce. Navyše kladieme dôraz na pozitívnu zmenu prístupu klienta, ktorý sa musí vyrovnávať s novou situáciou spojenou so stratou zamestnania. Zmena v prístupe je kľúčová pre úspešnú implementáciu osobných marketingových nástrojov ako interview, elevator pitch a networking.

Neexistujú dve rovnaké trajektórie kariéry. Proces vždy prispôsobujeme na mieru individuálnej situácii každého klienta,. Naším cieľom je, aby si klient rýchlo našiel novú pozíciu, na ktorej bude dlhodobo úspešný.

S nami v spoločnosti Lifework môžete očakávať rozsiahlu skúsenosť v rôznych oblastiach priemyslu, špecializáciu a metodický prístup.