Outplacement Proces

Na tom, ako zaobchádzame so svojimi nadbytočnými zamestnancami, záleží

SKUPINOVÝ
OUTPLACEMENT

KROK 1: Informačné kontaktovanie

Čo najskôr po vašom prepúšťacom pohovore so zamestnancami, kontaktujeme vašich kolegov a informujeme ich o možnostiach a príležitostiach, ktoré prináša outplacement poradenstvo. Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť práve vtedy, ak sa poradenstvo začína ihneď po pohovore o prepustení. To zároveň poukazuje na hodnotu a dôležitosť poskytovania outplacement služieb už v tejto fáze. Dotknutí zamestnanci rýchlo získajú novú perspektívu pre ďalší rozvoj. Na druhej strane zostávajúci zamestnanci vidia, že ich odchádzajúci kolegovia dostávajú podporu a povzbudenie v tejto dôležitej oblasti hneď od začiatku.

KROK 2: Workshop

Počas workshop-u s 8-10 účastníkmi poskytujeme účastníkom užitočné a praktické informácie týkajúce sa zmeny profesionálneho smerovania, súčasného trhu práce, profesionálnej seba-prezentácie a ich vlastných marketingových nástrojov. Zároveň trénujeme techniky profesionálneho zvládnutia pohovoru. Vaši zamestnanci získajú aj detailné informácie súvisiace s komunikáciou s úradom práce.

KROK 3: Individuálne poradenstvo

Naším cieľom je poskytnúť účastníkom nevyhnutné nástroje a priestor potrebný pre personalizované poradenstvo pri príprave životopisu, profilu na LinkedIn a pri individuálnej príprave účastníka na pohovor. Individuálne poradenstvo zahŕňa simuláciu pohovoru a nácvik otázok na pohovor, ktoré nie sú vhodné pre skupinovú diskusiu.

KROK 4: Aktívne vyhľadávanie pracovných ponúk

Náš skúsený tím detailne pozná podmienky lokálneho trhu a  vyhľadáva vhodné pozície pre každého klienta individuálne. Priamo oslovuje potenciálnych zamestnávateľov s profilmi zamestnancov, o ktorých sa stará a plánuje pohovory v prípade otvorenej pozície. Zamestnancov počas tohto procesu, trvajúceho obyčajne do 3 mesiacov sprevádzame, podporujeme a neustále motivujeme. Počas tohto obdobia nájde väčšina našich klientov nové vhodné pozície. Malá časť klientov sa môže rozhodnúť podnikať.