Cenník

Na tom, ako zaobchádzame so svojimi nadbytočnými zamestnancami, záleží

Skupinový Outplacement

(Cena za účastníka)

1-dňový Workshop a individuálne poradenstvo
1-dňový Workshop a 2 hodiny individuálne poradenstvo pre každého účastníka
650 €
2-dňový workshop, individuálne kariérne poradenstvo a vyhľadávanie pracovných pozícií
2-dňový workshop, 3×1,5 hodiny individuálne kariérne poradenstvo a vyhľadávanie pracovných pozícií
1200 €

Individuálne Outplacement programy

 
Middle Management Program 3-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 45 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regióne SR&ČR&PL&HU
3100 €
Middle Management Program 6-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 90 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regióne SR&ČR&PL&HU.
5100 €
Executive Program 3-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 45 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regionálnych štruktúrach
4500 €
Executive Program 6-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 90 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regionálnych štruktúrach
7000 €

Doplňujúce informácie: Minimálny počet účastníkov na skupinový outplacement je 4, v prípade veľkého počtu účastníkov pripravujeme individuálnu cenovú ponuku. Cestovné náklady mimo BA, prenájom priestorov na workshop a prípadný catering nie je zahrnutý v cene a bude fakturovaný samostatne na základe reálnych nákladov. K cene bude pripočítaná DPH.