Cenník

Na tom, ako zaobchádzame so svojimi nadbytočnými zamestnancami, záleží

Skupinový Outplacement

(Cena za účastníka)

1-dňový Workshop a individuálne poradenstvo
1-dňový Workshop a 2 hodiny individuálne poradenstvo pre každého účastníka
650 €
2-dňový workshop, individuálne kariérne poradenstvo a vyhľadávanie pracovných pozícií
2-dňový workshop, 3×1,5 hodiny individuálne kariérne poradenstvo a vyhľadávanie pracovných pozícií
1200 €

Individuálne Outplacement programy

 
Professional Program 2-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo, určený pre špecialistov
1600 €
Professional Program 3-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 45 vybraných spoločnostiach v SR, určený pre špecialistov
2500 €
Professional Program 6-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 90 vybraných spoločnostiach v SR, určený pre špecialistov
4100 €
Middle Management Program 2-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo, určený pre stredno-manažérske exekutívne pozície
2000 €
Middle Management Program 3-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 45 spoločnostiach SR&ČR, určený pre stredno-manažérske exekutívne pozície
3100 €
Middle Management Program 6-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 90 spoločnostiach SR&ČR, určený pre stredno-manažérske exekutívne pozície
5100 €
Executive Program 2-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo, je určený pre top manažérske pozície
2500 €
Executive Program 3-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 45 spoločnostiach, určený pre top manažérske pozície
4500 €
Executive Program 6-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 90 spoločnostiach, určený pre top manažérske pozície
7000 €

Doplňujúce informácie: Minimálny počet účastníkov na skupinový outplacement je 4, v prípade veľkého počtu účastníkov pripravujeme individuálnu cenovú ponuku. Cestovné náklady mimo BA, prenájom priestorov na workshop a prípadný catering nieje zahrnutý v cene a bude fakturovaný samostatne na základe reálnych nákladov.