Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Prevádzkovateľ

Lifework s.r.o., so sídlom Čajakova 32, 831 01 Bratislava, IČO: 50 915 002

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: Lifework s.r.o., so sídlom Čajakova 32, 831 01 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu: info@lifework.sk

Odporúčame prečítať si celé pravidlá a zásady, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

Práva dotknutých osôb:

Prehľad práv dotknutej osoby

Výkon práv dotknutej osoby

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

Informácia o spracúvaní osobných údajov – workshop

Informácia o spracúvaní osobných údajov – osobnostný dotazník

Informácia o spracúvaní osobných údajov – kontaktný formulár