Cenník

Ste v centre nášho záujmu

Služba Termín dodania Cena
CV odlíšenie
Vytvorenie profesionálneho CV na základe 1,5 hodinového interview, príprava v anglickom alebo slovenskom jazyku
3 pracovné dni 400 €
Motivačný list
Príprava profesionálneho Motivačného listu v slovenčine alebo angličtine, na základe CV pripraveného v Lifework
5 pracovných dní 240 €
LinkedIn nastavenie
LinkedIn pre účely hľadania zamestnania, nastavenie kľúčových slov, príprava profesionálneho predstavenia, nastavenie vyhľadávania pracovných pozícií (na základe CV pripraveného v Lifework)
3 pracovné dni 160 €
Interview simulácia
Tréning interview založeného na kompetenciách, špeciálne otázky zamerané na odvetvie záujmu a typy vhodných pozícií, spätná väzba a odporučenie zmien
3 stretnutia 400 €
Middle Management Outplacement Program 3-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 45 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regióne SR&ČR&PL&HU.
3 mesiace 3100 €
Middle Management Outplacement Program 6-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 90 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regióne SR&ČR&PL&HU.
6 mesiacov 5100 €
Executive Outplacement Program 3-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 45 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regionálnych štruktúrach
3 mesiace 4500 €
Executive Outplacement Program 6-mesačný
Komplexný program zahŕňa konzultačné poradenstvo a Reverzný Headhunting v 90 spoločnostiach, oslovované kontakty sú v regionálnych štruktúrach
6 mesiacov 7000 €
Kariérny koučing
Špecializovaný koučing zameraný na dosiahnutie kariérnych cieľov klienta. Povzbudzujeme klienta aby rozmýšľal inak a skúmal rôzne možnosti pri plnom využití svojho potenciálu. Licencovaný Firework kouč.
12 stretnutí 1800 €

K cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.