FIREMNÍ KLIENTI

Na tom, ako zaobchádzame so svojimi nadbytočnými zamestnancami, záleží

Starostlivosť o zamestnancov v každej etape životného cyklu zamestnanca – teda aj pri prepúšťaní, by mala byť v popredí personálneho manažmentu. Moderné spoločnosti sú sociálne zodpovedné v rôznych oblastiach. Spôsob, ako firmy pristupujú ku nadbytočným zamestnancom a k samotnému prepúšťaniu má vplyv nato, ako zamestnanci chápu svoju zodpovednosť za stratu zamestnania a dôvody nezamestnanosti. Outplacement môže preto pozitívne ovplyvniť odozvu nadbytočných zamestnancov na zmenu.

Outplacement programy sú veľmi dôležité nielen pre prepustených zamestnancov ale aj pre tých zostávajúcich rovnako ako pre celú organizáciu.

Prepustení zamestnanci – benefity:

 • Lepšie šance pre opätovné zamestnanie v porovnaní s tými, ktorí nemali žiadnu alebo len minimálnu podporu
 • Udržanie kladného vzťahu k bývalému zamestnávateľovi

Zostávajúci zamestnanci a organizácia – benefity:

 • Stabilizácia atmosféry v spoločnosti – outplacement minimalizuje potenciálne narušenie chodu spoločnosti a zhoršenie morálky v dôsledku prepúšťania. To môže viesť k zníženiu fluktuácie zamestnancov.
 • Budovanie reputácie sociálne udržateľnej spoločnosti
 • Prepustení zamestnanci sa môžu stať v budúcnosti zákazníkmi spoločnosti, keďže sú si vedomí kvality produktov alebo služieb

Výskum uskutočnený medzi zamestnancami firiem v Slovenskej Republike ukázal, že:

 • Väčšina zamestnancov spoločností má záujem benefitovať z outplacement programov.
 • Zamestnanci spoločností silno vnímajú potenciálnu použiteľnosť outplacement programov.
 • Zamestnanci, ktorí už v minulosti čelili prepusteniu, majú väčší záujem o outplacement programy.
 • Prepúšťanie je vždy veľmi citlivá a nepríjemná záležitosť a väčšinou nepohodlná a frustrujúca pre všetkých zainteresovaných, samotných prepustených zamestnancov, ich kolegov, ale aj ich nadriadených.

Toto potvrdzuje užitočnosť outplacement služieb a poukazuje na urgentnú potrebu ich implementácie.*

Prečo outplacement s Lifework?

 • Outplacement vysokej kvality
  Podstatou nášho prístupu je aktívna podpora klienta počas celého procesu hľadania práce. Berieme zodpovednosť za maximálne využitie dostupných outplacement nástrojov.
 • Reverzný Headhunting
  Zameriavame sa na Reverzný Headhunting ako najrýchlejší spôsob nájdenia skrytých príležitostí na trhu práce
 • Predvídateľný a jasný outplacement servis
  Od začiatku presne viete, čo je v službe zahnuté, aké je časové rozpätie každej časti služby a k tomu zodpovedajúce náklady.

*Upravené z:
Gyurák Babeľová, Z.; Stareček, A.; Cagáňová, D.; Fero, M.; Čambál, M. Perceived Serviceability of Outplacement Programs as a Part of Sustainable Human Resource Management. Sustainability 2019, 11, 4748. https://doi.org/10.3390/su11174748