Elevator Pitch alias odpoveď na „Predstavte sa nám“

30. 03. 2023

photo by iStock

Elevator Pitch je efektívny spôsob ako predstaviť svoju profesionálnu spôsobilosť, silné stránky, zručnosti či úspechy a je výborne využiteľný v rôznych situáciách a pri rôznych príležitostiach. Vždy je dobré mať  pripravené body o ktorých o sebe viete v krátkosti porozprávať, špeciálne ho však viete využiť pri hľadaní novej kariérnej výzvy.

Elevator Pitch viete využiť:

  • na interview – telefonickom, či osobnom je výbornou odpoveďou na obľúbenú otázku recruitera „Povedzte mi niečo o sebe“, alebo „Predstavte sa nám“
  • pri networkingu vám pomôže predstaviť sa vášmu potenciálnemu kariérnemu kontaktu presvedčivým spôsobom,
  • na začiatku životopisu, ako súhrn informácií o vás,
  • pri tvorbe motivačného listu,
  • na získanie nového biznis partnera.

Je vhodné mať pripravených viac verzií podľa typu pozície a zamerania spoločnosti, o ktorú máte záujem.  V dokumentoch, ako je životopis a motivačný list, je táto časť určená na to, aby ste čitateľovi zhrnuli informáciu o tom, kto ste profesionálne, pre akú prácu máte vášeň a prečo ste na ňu kvalifikovaný spôsobom, ktorý vás odlíši od ostatných kandidátov na pozíciu.

Môžete ho tiež použiť, aby ste sa predstavili na rôznych networking udalostiach alebo náhodných stretnutiach. Ak navštevujete udalosti rôznych profesionálnych združení alebo kongresy, majte túto krátku reč pripravenú na vlastné predstavenie potenciálnym novým kontaktom.

Či stojíte v rade v bufete, na kokteil párty, na kongrese alebo sedíte na interview, Elevator Pitch pomôže vašim novým kontaktom rýchlo pochopiť, prečo by sa s vami mali ďalej kontaktovať alebo o vás uvažovať, keď nastane vhodná príležitosť.

Príprava Elevator Pitch

Tu funguje klasický úvod-jadro-záver.

ÚVOD

Kto ste – predstavenie – najmä pri náhodných predstaveniach „Teší ma, moje meno je XY“. Na interview ho nepoužívajte, predstavili ste sa už pri príchode a vaše CV leží na stole.

JADRO

Čo viete robiť – Stručné predstavenie vašich profesionálnych skúseností. Zahrňte sem najdôležitejšie a najrelevantnejšie informácie ako pracovné skúsenosti a/alebo kľúčovú špecializáciu, typ biznisu z ktorého pochádzate a úspechy či silné stránky, ktoré vás jednoznačne odlišujú. Môžete tu zdôrazniť najdôležitejšie body alebo výsledky vašej kariéry. Ak si nie ste istý čo zahrnúť, napíšte si všetko, čo vás napadne na papier. Potom vymažte všetko, čo nie je nevyhnutné na vysvetlenie vašich skúseností a toho čo by vaše publikum chcelo počuť. Presnejšie, čo chcete aby počulo. Keď budete hotový, preorganizujte text tak, aby dával čo možno najlepší zmysel.

O čo máte záujem –  Ďalej vysvetlite, akú hodnotu by ste firme priniesli, prečo ste vhodný na danú pozíciu alebo vo všeobecnosti – čo chcete, aby si poslucháč zobral ako zmysel vašej konverzácie. V tejto časti sa sústreďte na to, čo ponúkate.

ZÁVER

Výzva k reakcii

Mali by ste ukončiť Elevator Pitch predstavením ďalších krokov. Napríklad pozvaním na stretnutie, vyjadrením záujmu o pracovnú pozíciu, potvrdením si, či ste dostatočne odpovedali na otázku „Povedzte nám niečo o sebe“. Môžete vyzvať na detailnejšie otázky k tomu, čo ste práve povedali.

Požiadavka na reakciu môže znieť odstrašujúco a čudne. Je však dôležité, aby ste tu dali priestor na pokračovanie konverzácie do budúcna, namiesto toho, aby viedla do stratena. Pamätajte, dotyčného ste práve stretli, preto otázku na záver položte jednoducho, iba s malou požiadavkou na interakciu.

photo by iStock

Tipy

Vaša reč by mala byť krátka

Obmedzte sa na 60 sekúnd- to je čas za ktorý máte plné sústredenie svojho poslucháča, a tým aj na predstavenie. Nepotrebujete tu zhrnúť celú svoju pracovnú históriu a detaily kariéry.
Musíte byť presvedčivý

Aj keď je to krátka reč, váš Elevator Pitch by mal byť dostatočne presvedčivý na vyvolanie záujmu poslucháča o vaše skúsenosti.

Vaša reč by mala vysvetľovať, kto ste a aké máte kvalifikácie a zručnosti. Pokúste sa sústrediť sa na prostriedky, ktoré pridávajú hodnotu v mnohých situáciách. Zdieľajte, aké benefity prinášate.

Buďte flexibilný

Nie vždy ide o rozhovor na konkrétnu pozíciu, chcete preto vyzerať otvorený a flexibilný voči rôznym zaujímavým príležitostiam. Je to vaša šanca urobiť skvelý prvý dojem u potenciálneho zamestnávateľa.

Uveďte svoje ciele

Nemusia byť príliš špecifické. Príliš konkrétne ciele sú neužitočné, pretože váš Elevator Pitch budete používať pri mnohých príležitostiach s rôznymi ľuďmi. Nezabudnite však povedať, čo hľadáte. Môžete napríklad povedať: „pozíciu vo finančnej oblasti“ alebo „možnosť uplatniť svoje zručnosti predaja na novom trhu“ alebo „presťahovať sa do Prahy za prácou v tom istom odvetví.“

Poznajte svoje publikum a rozprávajte k nim

V niektorých prípadoch môže byť použitie žargónu silným krokom – preukazuje vaše znalosti odvetvia. Buďte však opatrný pri používaní žargónu ak hovoríte s personálnou agentúrou. Výrazy ktoré používate, im nemusia byť známe.

Majte pripravenú vizitku

Ak máte vizitku, ponúknite ju na konci konverzácie ako spôsob, ako pokračovať v budúcnosti v dialógu. (najmä ak Elevator Pitch používate pri získaní nového obchodného kontaktu).

Viac jazykových verzií

Ak pozícia, na ktorú idete na interview, vyžaduje znalosť iného jazyka, Elevator Pitch si pripravte aj v tomto jazyku.

Prax, prax, prax

Najlepší spôsob, ako sa pohodlne dostať do vašej Elevator Pitch, je skúšať ju doma dovtedy, kým sa s ňou nestotožníte a budete pri jej prezentácii pôsobiť uvoľnene. Skúste povedať svoju reč priateľovi alebo sa nahrať. Pomôže vám to dodržať čas a zabezpečíte si, že budete mať ucelenú správu, ktorú chcete, aby si zapamätali.

Čomu sa vyhnúť

Nehovorte príliš rýchlo

Máte síce iba krátky čas na poskytnutie množstva informácií, ale nesnažte preto rýchlo hovoriť. Pre vášho poslucháča by bolo ťažké absorbovať všetky informácie.

Vyhnite sa kúskovaniu informácií

Je veľmi dôležité, aby ste vašu Elevator Pitch mali dopredu pripravenú. Nechcete, aby vaša reč znela nacvičene a súčasne pompézne. Tiež nechcete, aby vo vašej reči zazneli nejasné a nezacielené informácie.

Pozor na monotónnosť

Výhodou nácviku je, že sa môžete sústrediť na prezentáciu samotnú a nie na výber slov a zapamätanie informácií, ktoré chcete povedať. Snažte sa pôsobiť priateľsky, entuziasticky, pozitívne naladený. Správnou moduláciou hlasu si zabezpečíte pozornosť.