Musí prepúšťanie nevyhnutne zanechať negatívne dojmy na strane zamestnanca?

10. 01. 2023

Foto: iStock

Často sa stretávame s tým, že napriek prepúšťaniu z organizačných dôvodov, firma sa pri rozhovore o výpovedi správa k odchádzajúcemu zamestnancovi nekorektne. Zamestnanec pri rozhovore nadobúda dojem, že výpoveď je dlhodobo plánovaná a zinscenovaná v jeho neprospech. Dôsledkom nesprávne zvládnutého rozhovoru s prepúšťaným zamestnancom, je dlhodobá frustrácia, negatívne pocity na oboch stranách a v dlhodobom horizonte negatívny imidž spoločnosti, ktorý nevhodným spôsobom prepúšťaný zamestnanec ďalej šíri. Špeciálne v súčasnej dobe nedostatku kvalifikovaných zamestnancov to asi nie je práve žiadúci výsledok.

Prečo sa to deje?

Za jeden z hlavných dôvodov zlyhania na strane zamestnávateľov vidíme nedostatočnú prípravu s dôrazom na emocionálne zaťaženie prepúšťaného zamestnanca. Zamestnávatelia si takmer vždy správne spravia prípravu s právnikom a sústredia sa na negatívnu komunikáciu dôvodov výpovede. Sú jednoznačne vo výhode, pretože o prepustení na rozdiel od zamestnanca, dopredu vedia.

Napriek tomu však niektorí zabúdajú na emocionálny rozmer rozhovoru a fakt, že prepúšťaný zamestnanec má právo byť po takej negatívnej informácii frustrovaný, nešťastný či nahnevaný. Na zmiernenie negatívnych dopadov prepustenia je dôležité venovať čas pri príprave na rozhovor aj podpore prepusteného zamestnanca. V každom prípade by malo ísť minimálne o ocenenie spolupráce, poďakovanie za odvedenú prácu, čas venovaný firme a predstavenie podporných nástrojov hľadania novej práce akými sú napríklad služby outplacement-u. Tieto služby vedia pomôcť skrátiť čas hľadania novej práce aj o polovicu a minimalizovať tak emocionálne a finančné zaťaženie prepúšťaného zamestnanca na minimum.

Každý pracovník je presvedčený, že firme odvádza maximálny možný výkon a je zo svojho pohľadu so svojou prácou spokojný. Vždy bude riešiť, na základe vlastného hodnotenia výsledkov a výkonu, prečo je práve on tým prepúšťaným. Zamestnávateľ však vhodne vedeným rozhovorom o prepustení môže pomôcť prepustenému zamestnancovi prejsť krivku smútku oveľa rýchlejšie a naplno sa tak sústrediť na nové pracovné príležitosti a vidieť perspektívu budúcnosti.